wird im oberen teil der seite eingefügt

76.Tag

Ermita de
San Pedro
O Biduedo
Provincia Lugo
Pilger vor
Balsa
Provincia Lugo
Ermita vor
Balsa
Provincia Lugo
Hermann
Fuente Vieira
vor San Xil
Provincia Lugo
Hermann
Fuente Vieira
vor San Xil
Provincia Lugo
Blick auf
Sarria
Provincia Lugo
Pilgerweg bei
Montán
Provincia Lugo
Iglesia
Santiago de
Barbadelo
Provincia Lugo
Iglesia
San Salvador de
Sarria
Provincia Lugo
Crucero
Sarria
Provincia Lugo
Convento
Santa Magdalena
Sarria
Provincia Lugo
Convento
Santa Magdalena
Sarria
Provincia Lugo
Hermann
Ponte Aspera bei
Sarria
Provincia Lugo
Alte Eichen
am Pilgerweg
Provincia Lugo
Pilgerweg vor
Morgade
Provincia Lugo
Pilgerweg vor
Morgade
Provincia Lugo
Kilometerstein vor
Morgade
Provincia Lugo
Hermann
Kilometerstein vor
Morgade
Provincia Lugo
Albergue
Morgade
Provincia Lugo
Albergue
Morgade
Provincia Lugo